dssho@wircom.sk
038/ 53 18 128

Hudobný kvíz v Tribečskej knižnici v Topoľčanoch

(23. 09. 2019)

Dňa 23. 09. 2019 sa v priestoroch Tribečskej knižnice v Topoľčanoch hodnotili vedomosti PSS z tvorby slovenských i zahraničných hudobných interpretov nadobudnutých počas účasti na jednotlivých hudobných kvízoch. Zamestnanci knižnice, ktorí priebeh hodnotenia hudobného kvízu vyhodnocovali, pripravili pre všetkých zúčastnených občerstvenie a tiež aj vecné ceny. Vyhodnotenie hudobného kvízu bolo tento rok netradičné. Odmeny získali všetci zúčastnení prijímatelia sociálnych služieb z jednotlivých zariadení sociálnych služieb.