dssho@wircom.sk
038/ 53 18 128

„Kufor plný prekvapení“

(04. 09. 2019)

     Naše ZSS privítalo v štvrtý septembrový deň PSS zo Zariadení sociálnych služieb „KREATIV“, Klasov, „Môj domov“, ZSS Topoľčany, „Humanus“ ZpS a DSS Hlohovec, „CLEMENTIA“, Kovarce, „HARMÓNIA“, Horné Štitáre, ktorí sa zapojili do druhého ročníka súťaže na konci ktorej čakal na zúčastnených PSS kufor plný prekvapení.   PSS však skôr ako mohli zistiť, aké prekvapenie je ukryté v čarovnom kufri, museli úspešne zvládnuť niekoľko súťažných disciplín. Prvou bolo prevliekanie dreveného jablka šnúrkou v ktorej vyhralo družstvo ktoré danú disciplínu zvládlo za čo najkratší čas. Rovnaké hodnotenie súťažiacich čakalo aj pri druhej disciplíne v poradí – skrutkovanie skrutiek do drevenej debničky. V poslednej disciplíne s názvom „kufor plný prekvapení“ súťažiace družstvá hádali slová napísané na lístkoch a to pomocou kresby, pantomímy a slovného opisu slova ukrytého na lístku v kufri plnom prekvapení. Víťazmi sa stalo družstvo reprezentujúce ZSS „Clementia“ Kovarce. Druhé miesto patrilo PSS z nášho ZSS.