dssho@wircom.sk
038/ 53 18 128

Športovo-zábavné stretnutie

(20. 08. 2019)

Zariadenie sociálnych služieb „SVETLO“, Olichov zorganizovalo športovo-zábavné priateľské stretnutie ZSS v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK. Stretnutie prijímateľov sociálnych služieb sa uskutočnilo v Rekreačnom stredisku Drozdovo v Novej Bani.

Futbalový turnaj zmiešaných družstiev „SVETLO“ Olichov, „CLEMENTIA“ Kovarce, „BENEFIT“ Ľudovítová, „HARMÓNIA“ Horné Štitáre, PFA FC Vion a „V KAŠTIELI“, ZSS Horné Obdokovce prebiehal počas dopoludnia na futbalovom ihrisku pod úpätím Pohronského Inovca. Víťazným družstvom v turnaji pre zdravotne postihnutých sa stalo družstvo zo ZSS „SVETLO“, Olichov, ktoré si odnieslo aj putovný pohár.

Naši PSS obsadili tretie miesto a PSS p. Š. K. diplom za najlepšieho brankára turnaja. Po ukončení futbalových zápasov nasledovali súťaže v rôznych disciplínach – prenášanie vody z vedra a napĺňanie pohárov, hľadanie cukríkov, zvukové pexeso a hod kriketkou. Popoludní sa PSS mohli zabaviť na diskotéke a ochutnať pripravené občerstvenie.