dssho@wircom.sk
038/ 53 18 128

Tribečská knižnica Topoľčany

(11. 09. 2019)

Prijímatelia sociálnych služieb nášho zariadenia sociálnych služieb dňa 11. 09. 2019 opätovne navštívili Tribečskú knižnicu v Topoľčanoch. Na spoločnom stretnutí so zamestnancami knižnice si PSS preverili svoje vedomosti z predchádzajúcich stretnutí na hudobných kvízoch. Záverečné zhrnutie a opakovanie tvorby viacerých slovenských i zahraničných interpretov predchádza vyhodnoteniu tohtoročného hudobného kvízu. Stretnutie s ďalšími PSS z iných ZSS, ktorí budú súperiť o získanie prvého miesta, sa uskutoční v priestoroch knižnice dňa 23. 09. 2019.