ZRIAĎOVATEĽ:

logo

NITRIANSKY
samosprávny kraj

slovo kastiela

casopis

Časopis

Posedenie s kňazom

O veľkonočnom tajomstve prameniacom vo vzkriesení Spasiteľa rozprával prijímateľom sociálnych služieb „V KAŠTIELI“, Zariadenia sociálnych služieb správca miestnej farnosti vdp. Jozef Šafár. Pútavé rozprávanie o najväčšom cirkevnom sviatku v živote každého kresťana, vystriedala diskusia na záver stretnutia počas veľkonočného obdobia.