dssho@wircom.sk
038/ 53 18 128

Športový turnaj

(06. 02. 2020)

„V KAŠTIELI“ Zariadenie sociálnych služieb Horné Obdokovce zorganizovalo v priestoroch spoločenskej miestnosti na III. oddelení Športový turnaj pre prijímateľov sociálnych služieb ZSS v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja.

Súperenia v športovom zápolení za zúčastnili ZSS „CLEMENTIA“, Kovarce, „HARMÓNIA“, Horné Štitáre, „DOMUM“, Krškany a „HARLEKÝN“, Topoľčany. Prijímatelia sociálnych služieb z jednotlivých zariadení súperili o získanie cenných medailí v nasledovných disciplínach: stolný tenis, hod kriketovou loptičkou, hod na kolky.

Hranie jednotlivých disciplín sa nieslo v duchu fair play a ocenení boli tí najlepší. Ocenení prijímatelia sociálnych služieb sa tak mohli hrdo pýšiť získanými medailami a diplomom za účasť na tomto podujatí.