dssho@wircom.sk
038/ 53 18 128

Tribečská knižnica Topoľčany

13. 02. 2020

Tribečská knižnica v Topoľčanoch na základe dlhoročnej spolupráce so ZSS „V KAŠTIELI“, Horné Obdokovce usporiadala aj tento rok stretnutie s PSS nášho zariadenia. PSS navštevujú Tribečskú knižnicu najmä počas konania hudobných kvízov v priestoroch knižnice. Tento rok sa prvé a žiaľ aj pravdepodobne posledné stretnutie PSS a zamestnancov knižnice v tomto roku konalo dňa 13. 02. 2020.

Témou hudobného kvízu bolo predstavenie tvorby speváka Vaša Patejdla. PSS si tak vypočuli ukážky z tvorby jedného zo zakladateľov poprockovej skupiny Elán, ktorý sa autorsky, hudobne aj spevácky podieľal na tvorbe viacerých slovenských a zahraničných interpretov. PSS mali zároveň aj možnosť vypožičať si literatúru z fondu Tribečskej knižnice. Stretnutie ukončila diskusia PSS so zamestnancami knižnice pri pripravenom občerstvení.