dssho@wircom.sk
038/ 53 18 128

Čarovné koleso

16. 07. 2020

Dňa 16. 07. 2020 sa v našom zariadení uskutočnila akcia určená PSS pod názvom „Čarovné koleso“. Tento rok sa uskutočnil v poradí už IV. ročník zábavno – súťažného dopoludnia. Nakoľko sme do ZSS nemohli tak, ako každoročne, pozvať aj PSS z iných ZSS, disciplíny boli určené PSS nášho ZSS.

PSS súťažili v troch skupinkách. Medzi súťažné disciplíny zamestnanci oddelenia sociálnej rehabilitácie a rozvoja pracovných zručností tento rok zaradili nasledovné disciplíny: rybky, mačka vo vreci, hádaj kto som, slonia pamäť, súsošie, slepý gurmán, napíš, čo najviac slov, Popoluška, bodová stena, ťahanie tanierov.

Súperiace družstvá súťažili o prvé miesto a získanie ceny pre víťaza v podobe vecných ocenení. Prvé miesto nakoniec obsadilo družstvo prijímateľov sociálnych služieb, ktorí počas júlového dopoludnia predviedli nielen svoju vytrvalosť v športových disciplínach, ale aj svoje znalosti vo vedomostných disciplínach.