dssho@wircom.sk
038/ 53 18 128

Tvorivé dielne

30. 09. 2020

 

Posledný septembrový deň mohli PSS ukázať svoju kreativitu na základe zapojenia sa do akcie zorganizovanej zamestnancami oddelenia sociálnej rehabilitácie a rozvoja pracovných zručností pod názvom „Tvorivé dielne“.

Na PSS čakal bohatý program, ktorého súčasťou boli aktivity s využitím jemnej motoriky realizované v jednotlivých dielňach oddelenia sociálnej rehabilitácie a rozvoja pracovných zručností: výroba príveskov a náramkov z korálok, tvorba stromčekov šťastia, práca s enkaustickou žehličkou a tiež tvorba estetických výrobkov z dreva. PSS, ktorí nazbierali najviac bodov v jednotlivých disciplínach a zadané úlohy zvládli najlepšie, získali zaslúženú odmenu a ocenenie v podobe sladkostí a diplomu.