ZRIAĎOVATEĽ:

logo

NITRIANSKY
samosprávny kraj

slovo kastiela

casopis

Časopis

Obslužné činnosti

Upratovanie a pranie

Upratovanie interiéru sa vykonáva denne v snahe splniť hygienické požiadavky pre hygienu priestorov zariadenia a bývania PSS. Hygiena osobného šatstva a bielizne PSS je zabezpečená praním a žehlením osobnej bielizne vo vlastnej práčovni zariadenia.