Ekonomické oprávnené náklady:

Ekonomické oprávnené náklady za rok 2017 priemerný v pdf a výpočet EON v pdf

Ekonomické oprávnené náklady za rok 2018 priemerný v pdf a výpočet EON v pdf

Ekonomické oprávnené náklady za rok 2019 priemerný v pdf a výpočet EON v pdf