ZRIAĎOVATEĽ:

logo

NITRIANSKY
samosprávny kraj

slovo kastiela

casopis

Časopis
Kolektívne zmluvy

Kolektívna zmluva rok 2015

Kolektívna zmluva rok 2016

Kolektívna zmluva rok 2017

Kolektívna zmluva rok 2018

Kolektívna zmluva rok 2019

Kolektívna zmluva rok 2020 ,

doplnok KZ,