ZRIAĎOVATEĽ:

logo

NITRIANSKY
samosprávny kraj

slovo kastiela

casopis

Časopis
Kolektívne zmluvy

Kolektívna zmluva rok 2015

Kolektívna zmluva rok 2016

Kolektívna zmluva rok 2017

Kolektívna zmluva rok 2018

Kolektívna zmluva rok 2019