ZRIAĎOVATEĽ:

logo

NITRIANSKY
samosprávny kraj

slovo kastiela

casopis

Časopis

Smernica vybavovanie podnetov a sťažností

Smernica vybavovanie podnetov a sťažností  pdf