dssho@wircom.sk
038/ 53 18 128

,,Harlekýn” Topoľčany

22. 09. 2015

Na cestu ku hviezdam sa vydali klienti nášho zariadenia p. Boris Dyba a p. Slavomír Krumpár v Zariadení sociálnych služieb „Harlekýn“ Topoľčany. Objaviť krásu vesmíru prostredníctvom hier na kozmonautov, či astronómov umožnili zamestnanci zariadenia všetkým zúčastneným klientom. Tí s nadšením „putovali“ do vesmíru na palube kozmickej lode, ale i zhotovovali hviezdy.

P1580298_1   P1580299_2