dssho@wircom.sk
038/ 53 18 128

Fašiangy včera a dnes

22. 01. 2016

Fašiangové obdobie, tradície, zvyklosti, obyčaje to všetko tvorilo hlavnú tému stretnutia našich klientov v piatkové popoludnie u nás v zariadení. Klienti si pripomenuli toto obdobie veselia, vysmážaných fánok a šišiek, obdobie domácich zakáľačiek a v neposlednom rade aj obdobie maškarných plesov pri spoločnom stretnutí v priestoroch spoločenskej miestnosti na treťom oddelení. Radosť priniesli aj hudobné i vizuálne príspevky s touto tematikou, ktoré sa stretli s veľkým úspechom a pozitívnym ohlasom u klientov.

IMG_20160122_095346_1   IMG_20160122_100050_2   IMG_20160122_100811