dssho@wircom.sk
038/ 53 18 128

Hľadanie Veľkonočného zajaca

12.04.2017

Klienti z nášho zariadenia sa zúčastnili zábavno-spoločenského podujatia, ktoré usporiadalo ZSS „Kreatív“ Klasov. Klienti prejavili svoju šikovnosť nielen pri hľadaní veľkonočného zajaca, ale vytvorili tiež pekné kreatívne výrobky.

IMG_2111_1 IMG_2117_2 IMG_2134_3