dssho@wircom.sk
038/ 53 18 128

Majáles – Výčapy-Opatovce

31.05.2017

ZSS „Benefit“ Ľudovítová každoročne usporiada Majáles. Tak to bolo aj v tomto roku a naši klienti sa s radosťou zúčastnili na tomto kultúrno-spoločenskom podujatí. Klienti sa nielen zabávali, ale si taktiež obnovili svoje priateľstvá s klientmi iných zariadení. Družná zábava klientov pokračovala až do večera, kedy sa spolu rozlúčili so sľubom, že sa znovu radi stretnú na inom kultúrno-spoločenskom podujatí.

IMG_2550_1 IMG_2565_2 IMG_2559_3