dssho@wircom.sk
038/ 53 18 128

Marec mesiac knihy

22.03.2017

Reminiscenčnému tréningu na tému „Marec, mesiac knihy“ predchádzala príprava našich klientov, ktorí si podľa inštrukcií zamestnancov oddelenia sociálnej rehabilitácie a terapií pripravili ukážky zo svojich najobľúbenejších kníh. V deň konania reminiscenčného tréningu klienti predčítavali ukážky z kníh im najmilších. Úlohou ostatných klientov bolo správne uhádnuť názov príbehu z konkrétneho literárneho diela. Okrem hádania názvov príbehov sme si v rámci reminiscenčného tréningu pripomenuli aj históriu vzniku kníhpisectva a kníhtlačiarne. Nezabudli sme ani na najvýznamnejšie dielo, knihu kníh – Bibliu a jej odkaz.

IMG_1957_1 IMG_1958_2 IMG_1973_3