dssho@wircom.sk
038/ 53 18 128

Reminiscenčný tréning – Valentín

13.01.2017

V posledných rokoch k nám zavítal s veľkou pompéznosťou a zároveň svojím kontroverzným charakterom sviatok sv. Valentína. O jeho pôvode vieme síce pomerne málo, ale určite by sme ho nemali hľadať v Amerike, ktorá síce predstavuje jeho dnešnú komerčnú tvár, no neviaže ju s ňou žiadne historické puto.

Každý z nás potrebuje k životu prejavy lásky a priateľstva. A hoci pravdou zostáva, že prejaviť lásku a priateľstvo môžeme každý deň v roku, 14. február je predsa len niečím výnimočný.

Sviatok všetkých zamilovaných sme oslávili aj v našom zariadení – formou reminiscenčného tréningu spojeného s valentínskym posedením. Slovo láska, ten najkrajší ľudský cit, sa v dané dopoludnie skloňoval vo všetkých pádoch. Na záver sme si však nezabudli pripomenúť skutočnosť, že láska má byť neodmysliteľnou súčasťou medziľudských vzťahov vždy, nielen keď nám to pripomína meno svätého Valentína v kalendári.

IMG_1533_2 IMG_1536_1
IMG_1537_4 IMG_1541_3