dssho@wircom.sk
038/ 53 18 128

Veľkonočná zábava H.Štitáre

27.04.2017

Po pôstnom období viažucom sa k veľkonočným sviatkom sa klienti nášho zariadenia zabávali na veľkonočnej zábave v Horných Štitároch, kde si utužili priateľské vzťahy s ostatnými klientmi z iných zariadení sociálnych služieb. Do tanca im hrala živá hudba a tak mohli naši klienti predviesť svoje tanečné umenie.

IMG_2273_3 IMG_2313_2 IMG_2269_1