dssho@wircom.sk
038/ 53 18 128

“Čo vieme o Slovensku?” – pamäťový kvíz

26. 10. 2017

História vzniku Slovenska, dátumy historických udalostí, nerastné bohatstvo našej krajiny, krásy slovenskej prírody, hrady a zámky – to všetko boli témy pamäťového kvízu „Čo vieme o Slovensku?“ PSS súťažili v družstvách, ktoré súperili o prvenstvo v priestoroch tvorivej a záujmovej dielne oddelenia sociálnej rehabilitácie a rozvoja pracovných zručností. Súboj o vecné ceny bol vyrovnaný, no víťaz môže byť len jeden.