dssho@wircom.sk
038/ 53 18 128

Katarínska zábava

23. 11. 2017

„V KAŠTIELI“, Zariadenie sociálnych služieb Horné Obdokovce už tradične tesne pred adventným obdobím usporiadalo aj tento rok Katarínsku zábavu pre PSS zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja.

Naši PSS spolu s PSS zo zariadení sociálnych služieb „Kreatív“ Klasov, „Clementia“ Kovarce, „Svetlo“ Olichov, „Benefit“ Ľudovítová, „Harmónia“ Horné Štitáre a „Harlekýn“ Topoľčany si tak mohli zatancovať, zaspievať a tiež zasúťažiť v priestoroch Kultúrneho domu v Horných Obdokovciach. Nechýbala ani tombola, súťaže, karaoke a bohaté občerstvenie.