dssho@wircom.sk
038/ 53 18 128

Mikulášske posedenie

08. 12. 2017

Zariadenie sociálnych služieb „Svetlo“ Olichov už tradične každý rok pripravuje pre pozvané zariadenia mikulášsky večierok. PSS sa každoročne tešia na vianočné predstavenie a najmä na mikulášske balíčky, ktoré im priniesol Mikuláš v doprovode Čerta aj tento rok.

Radosť obdarovaných prítomných PSS bola veľká a zábava sa mohla začať. V sprievode živej hudby tancovali aj naši PSS počas celého popoludnia. Všetci prítomní si na rozlúčku zapriali krásne prežitie vianočných sviatkov a rozlúčili sa so želaním, aby sa v zdraví stretli opäť o rok.