dssho@wircom.sk
038/ 53 18 128

“Deň narcisov” – reminiscenčný tréning

11. 04. 2018

Deň narcisov je spojený s dobrovoľnou zbierkou na boj proti rakovine, ktorá sa na Slovensku koná každoročne. Význam tejto zbierky podnietil aj výber témy reminiscenčného tréningu,  ktorý sa konal v ZSS dňa 11. apríla 2018. PSS si spolu so zamestnancami oddelenia sociálnej rehabilitácie a rozvoja pracovných zručností pripomenuli význam ochrany ľudského života a tiež otvorene diskutovali na tému rakovina. V dané dopoludnie si tak bližšie priblížili deň boja proti zákernej chorobe, ktorý symbolizuje žltý narcis.