dssho@wircom.sk
038/ 53 18 128

Deň očami nevidiaceho

30. 05. 2018

Zamestnanci oddelenia sociálnej rehabilitácie a rozvoja pracovných zručností pripravili zaujímavú besedu cieľom ktorej bolo priblížiť PSS deň očami nevidiaceho človeka. Okrem zvládania pre nás možno samozrejmých a bežných vecí či už v domácnosti alebo v práci, priblížili zamestnanci PSS zariadenia aj symbol zrakovo postihnutých – bielu palicu,  pomôcku pri zvládaní samostatného a bezpečného pohybu nevidiaceho človeka. PSS si tiež pripomenuli aj Medzinárodný deň nevidiacich – 13. november a tiež ďalšie dva významné dni, ktoré  majú ľudia so zrakovým postihnutím v kalendári – 15. október, Svetový deň bielej palice a 4. január ktorý je Svetovým Braillovým dňom.