dssho@wircom.sk
038/ 53 18 128

Hádaj moje povolanie

20. 04. 2018

Tentokrát sa PSS zúčastnili pri zaujímavej súťaži, ktorá spočívala v rozpoznávaní povolaní na základe pantomímy. PSS sa predstavili viaceré povolania formou pantomímy a uhádnuť o aké ide naozaj nebolo jednoduché. Pri stvárnení jednotlivých povolaní, ale aj pri hádaní konkrétneho povolania panovala dobrá nálada. Súťaž sa stretla s kladným ohlasom u PSS a požiadavkou na ďalšie pokračovanie.