dssho@wircom.sk
038/ 53 18 128

Majáles

15. 05. 2018

Zariadenie sociálnych služieb „Benefit“ Ľudovítová každoročne usporiada zábavu pre PSS zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK. Vďaka ochote personálu zariadenia sa tak opäť po roku stretli PSS viacerých zariadení v priestoroch Kultúrneho domu v obci Výčapy – Opatovce. PSS čakalo nielen bohaté občerstvenie, ale predovšetkým dobrá zábava a stretnutie s priateľmi z iných zariadení.