dssho@wircom.sk
038/ 53 18 128

Vedomostný kvíz

16. 05. 2018

„Kto, čo, ako?“ Tri otázky kladené PSS počas zábavno-vedomostného kvízu, ktorý prebiehal v našom zariadení dňa 16. 05. 2018. PSS hľadali správne odpovede na dané otázky s jediným cieľom: stať sa víťazom kvízu. Súperi mali neľahkú úlohu. Počas trvania kvízu predviedli svoje vedomosti a nedali sa zahanbiť. Víťazi si ako už tradične odniesli aj pripravenú odmenu.