dssho@wircom.sk
038/ 53 18 128

Výtvarná súťaž “Umelci”

07. 05. 2018

S cieľom využiť pri tvorbe aktivít pre PSS aj prvky arteterapie vznikol nápad na zorganizovanie výtvarnej súťaže v našom zariadení sociálnych služieb. PSS mohli uplatniť svoju kreativitu pri vytváraní „umeleckých diel“. Výstava diel našich výtvarných „umelcov“ bola možnosťou ukázať svoj talent aj ostatným PSS zariadenia.