dssho@wircom.sk
038/ 53 18 128

Reminiscenčný tréning

18. 06. 2018

Tretia nedeľa v mesiaci júni je celosvetovým dňom otcov. Tradícia Dňa otcov vznikla v americkom meste Spokane už v roku 1910. Zamestnanci oddelenia sociálnej rehabilitácie a rozvoja pracovných zručností priblížili PSS aj pôvod vzniku tohto sviatku. Popularita sviatku narastala a nakoniec sa dočkala prezidentského vyhlásenia a uznania tohto dňa  ako oficiálneho sviatku Dňa otcov. Aj túto vedomosť získali PSS počas reminiscenčného tréningu, no zhodli sa na jednom: úcta k rodičom, otcovi, matke by mala byť samozrejmá a rozdávaná každý deň, nielen v deň oficiálneho sviatku.