dssho@wircom.sk
038/ 53 18 128

Reminiscenčný tréning

04. 07. 2018

Sviatok svätého Cyrila a svätého Metoda je štátnym sviatkom Slovenskej republiky, ktorý sa oslavuje každoročne 5. júla. Oslavuje sa ako pripomenutie výročia príchodu slovanských vierozvestcov Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu v roku 863. Význam tvorby solúnskych bratov a ich šírenie kresťanstva na Veľkej Morave sme spolu s PSS rozoberali počas konania reminiscenčného tréningu deň pred štátnym sviatkom venovanom významným osobnostiam našej histórie.