dssho@wircom.sk
038/ 53 18 128

Turnaj “boccia”

10. 07. 2018

Júnové súperenie v hraní „boccii“ si PSS zopakovali aj v mesiaci júli. Súťažiace družstvá predviedli svoju techniku hodu loptičiek s cieľom poraziť súpera. Turnaj v boccii bol vyrovnaní, každé z troch družstiev sa snažilo získať prvé miesto. Víťazi si odniesli odmenu v podobe cukroviniek.