dssho@wircom.sk
038/ 53 18 128

Vystúpenie v obci Horné Obdokovce

24. 08. 2018

Kultúrny dom Kozárovce, Empirické divadlo v Hlohovci, Tribečská knižnica Topoľčany – to všetko sú miesta, kde vystupovali naši PSS s divadelným predstavením „Jánošík“. Pozvanie prišlo aj od starostky obce Horné Obdokovce a tak nasledovala ďalšia repríza predstavenia  v priestoroch Kultúrneho domu v Horných Obdokovciach. Vystúpenie pri príležitosti 735. výročia založenia obce bolo opäť ocenené potleskom a odmenou.