dssho@wircom.sk
038/ 53 18 128

Pamäťový kvíz „Zaujímavosti zo zvieracej ríše“

10. 10. 2018

Pamäťový kvíz na tému „Zaujímavosti zo zvieracej ríše“ preveril vedomosti PSS zo sveta ríše zvierat na základe desiatok kladených otázok. PSS súťažiaci vo dvojiciach hľadali správnu odpoveď nielen na otázky o aký druh živočícha ide, ale tiež odpovedali aj na otázky ktorých predmetom boli aj rôzne anomálie zo sveta ríše zvierat. Súťažiace dvojice súperili o prvé miesto a odmenu v priestoroch tvorivej a záujmovej dielne.