dssho@wircom.sk
038/ 53 18 128

Stolnotenisový turnaj

26. 09. 2018

Zariadenie sociálnych služieb „Môj domov“ sídliace v Topoľčanoch zorganizovalo stolnotenisový turnaj pre PSS ZSS v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK. Súťažilo sa v priestoroch Stolnotenisovej haly v Topoľčanoch. Naše ZSS reprezentovali dvaja PSS, ktorí však tento rok nezískali žiadnu medailu.