dssho@wircom.sk
038/ 53 18 128

Topoľčiansky jarmok

05. 10. 2018

Aj vďaka finančnej podpore zo strany sponzorov sa PSS ZSS zúčastnili počas piateho októbrového dňa Topoľčianskeho jarmoku. PSS mali možnosť prezrieť si stánky s rôznym tovarom v priestoroch námestia mesta Topoľčany na základe odmeny za aktívnu účasť na podujatiach a rôznych aktivitách oddelenia sociálnej rehabilitácie a rozvoja pracovných zručností. Okrem tradičných komodít predávaných na trhoch, mohli tiež obdivovať aj prácu šikovných remeselníkov, ktorí ponúkali pletené koše, výrobky vyrezávané z dreva a tiež z kože spracovaných výrobkov. PSS tiež ochutnali cukrovú vatu, turecký med, či sladkú chuť kroviek a čapovanej kofoly. Radosť PSS bola naozaj veľká, predovšetkým však z toho, že na takomto „výlete“ viacerí zo zúčastnených doposiaľ ešte nikdy neboli.