dssho@wircom.sk
038/ 53 18 128

Karneval “Lipka” Lipová

21. 02. 2019

     Fašiangové obdobie je spájané s organizovaním plesov, ľudových veselíc, zábav, karnevalov. Jeden z desiatok v súčasnosti organizovaných karnevalov pripravili zamestnanci Zariadenia sociálnych služieb „Lipka“ Lipová. Naši klienti sa naň pripravovali zhotovovaním karnevalových masiek v spolupráci so zamestnancami oddelenia sociálnych služieb a oddelenia sociálnej rehabilitácie a rozvoja pracovných zručností. Radosť tak bola dvojnásobná, jednak z atmosféry vytvárania škrabošiek, odevov, kombinovania doplnkov pri tvorbe masiek v dielňach a tiež zo samotnej účasti na karnevale v Zariadení sociálnych služieb v Lipovej.