dssho@wircom.sk
038/ 53 18 128

Športová súťaž

12. 02. 2019

     „V KAŠTIELI“, Zariadenie sociálnych služieb Horné Obdokovce každoročne na začiatku roka organizuje športovú súťaž určenú klientom zariadení sociálnych služieb spadajúcich pod NSK. Športová súťaž sa tento rok konala vo februári a zúčastnili sa jej klienti zo zariadení sociálnych služieb „Lipka“ Lipová, „Harlekýn“ Topoľčany, „Môj domov“ Topoľčany, „Kreatív“ Klasov, „Magnólia“ Hurbanovo, „Svetlo“ Olichov. Klienti súperili v hraní stolného tenisu, v hode kriketovou loptičkou a v hraní kolkov. Víťazi si odniesli diplomy za účasť a ceny v podobe balíčkov sladkostí a darčekových predmetov.