dssho@wircom.sk
038/ 53 18 128

Čarovné koleso

(25. 06. 2019)

Zamestnanci oddelenie sociálnej rehabilitácie a rozvoja pracovných zručností dňa 25. júna 2019 opätovne zorganizovali zábavno – súťažné dopoludnie pod názvom „čarovné koleso“. Tento rok sa konal už v poradí III. ročník podujatia. Pozvaní prijímatelia sociálnych služieb mali možnosť počas júnového dopoludnia predviesť svoje schopnosti nielen v športových, ale i vedomostných disciplínach. Prijímatelia sociálnych služieb súťažili v pripravených disciplínach, ktoré sa vďaka priaznivému počasiu realizovali na nádvorí ZSS pri II. oddelení. Zvíťazili tí najlepší, ktorí súperili s ostatnými prijímateľmi sociálnych služieb v jednotlivých disciplínach: rybky, mačka vo vreci, hádaj kto som, slonia pamäť, súsošie, slepý gurmán, napíš, čo najviac slov, Popoluška, bodová stena, ťahanie tanierov.