dssho@wircom.sk
038/ 53 18 128

OSKAR

(23. 05. 2019)

23. mája 2019 sa v Kultúrnom dome v Kozárovciach konal ďalší ročník celokrajskej prehliadke dramatickej tvorby prijímateľov sociálnych služieb zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja „OSKAR“ 2019.

Zúčastnili sa ho aj prijímatelia sociálnych služieb nášho ZSS s predstavením „Malý princ“. Príbeh Malého princa inšpirovaný literárnym dielom Antoine Saint-Exupéryho bol súčasťou predstavenia, ktorým prijímateľa sociálnych služieb súperili o získanie OSKAR-a.   

Tento rok naši prijímatelia sociálnych služieb síce nezískali OSKARa a s tým spojené prvé miesto, ale tešili sa zo získania ceny za „najlepšiu hlavnú mužskú postavu“. Nácvik scénky začal už v apríli, rovnako ako príprava rekvizít a kostýmov. PSS sa pod vedením zamestnancov oddelenia sociálnej rehabilitácie a rozvoja pracovných zručností denne pripravovali s cieľom obsadiť prvé miesto.