dssho@wircom.sk
038/ 53 18 128

Tvorivé dielne v ZSS “HARMÓNIA” Horné Štitáre

(30. 05. 2019)

Zamestnanci Zariadenia sociálnych služieb „HARMÓNIA“ Horné Štitáre zorganizovali aj pre našich prijímateľov sociálnych služieb tvorivé dielne počas ktorých mohli všetci zúčastnení ukázať svoju šikovnosť a kreativitu v troch dielňach. Kreatívnej tvorbe sa prijímatelia sociálnych služieb venovali v dielňach zameraných na tvorbu výrobkov na základe využitia možností tvorby, ktoré so sebou prináša enkaustika. Ďalej tvorili venčeky z prútia a tiež náramky priateľstva. Tvorba estetických výrobkov prijímateľov sociálnych služieb zaujala a v budúcnosti sa jednotlivé techniky tvorby možno stanú súčasťou ponúkaných aktivít aj nášho ZSS.