dssho@wircom.sk
038/ 53 18 128

Kaviareň Radnička

Prijímatelia sociálnych služieb navštívili chránenú dielňu Kaviareň Radnička v Bratislave. Chránená dielňa Radnička je jedným z projektov, ktorým sa vytvorili podmienky pre stabilnú a zmysluplnú prácu pre ľudí s mentálnym postihnutím na voľnom trhu práce. Projekt je výnimočný tým, že zamestnáva ľudí s mentálnym postihnutím ako čašníkov. Prijímatelia sociálnych služieb ,,V KAŠTIELI”, ZSS  Horné Obdokovce navštívili priestory chránenej dielne na základe spolupráce ZSS s Agentúrou podporovaného zamestnávania.