dssho@wircom.sk
038/ 53 18 128

Stolnotenisový turnaj

(24. 09. 2019)

Zariadenie sociálnych služieb „Môj domov“, Topoľčany opätovne zorganizoval ďalší, v poradí 7. ročník Krajskej súťaže v stolnom tenise zariadení sociálnych služieb Nitrianskeho samosprávneho kraja. Prijímatelia sociálnych služieb, ktorí reprezentovali svoje ZSS, súťažili o získanie Putovného pohára „MÔJ DOMOV“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany určeného víťazovi turnaja. Priebeh súťaže sledovali zamestnanci ZSS v priestoroch stolnotenisovej haly Športového klubu stolného tenisu v Topoľčanoch. Po skončení turnaja čakalo na všetkých účastníkov občerstvenie a slávnostné vyhlásenie víťazov v priestoroch ZSS „Môj domov“, Topoľčany.