dssho@wircom.sk
038/ 53 18 128

Maškarný ples

25. 02. 2020

Prijímatelia sociálnych služieb jednotlivých zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK sa stretli na každoročnom maškarnom plese, ktorý sa konal v Kultúrnom dome v Kovarciach. Maškarný ples sa konal pred popolcovou stredou, aby sa nielen všetci zúčastnení prijímatelia sociálnych služieb nielen dobre zabavili, ale najmä odprevadili ,,basu“ k jej štyridsaťdňovému odpočinku. A keďže sa maškarný ples nezaobíde bez kostýmov a masiek, na tanečnom parkete mohli prijímatelia sociálnych služieb predviesť svoje nápadité masky v podobe lekárov, čertov, sestričiek a veselých škriatkov.