dssho@wircom.sk
038/ 53 18 128

Posedenie s kňazom

26. 02. 2020

O veľkonočnom tajomstve prameniacom vo vzkriesení Spasiteľa rozprával prijímateľom sociálnych služieb „V KAŠTIELI“, Zariadenia sociálnych služieb správca miestnej farnosti vdp. Jozef Šafár. Pútavé rozprávanie o najväčšom cirkevnom sviatku v živote každého kresťana, vystriedala diskusia na záver stretnutia počas veľkonočného obdobia.