ZRIAĎOVATEĽ:

logo

NITRIANSKY
samosprávny kraj

slovo kastiela

casopis

Časopis

Pageviews 831

Days in Range 28

Average Daily Pageviews 30

From Any SERP 0

Unique IPs 109

Last 30 minutes 0

Today 27

Yesterday 30

„Hľadanie pokladu“

18. 09. 2018

Zariadenie sociálnych služieb „Vek nádeje“ Nové Zámky pripravilo pre PSS zaujímavú akciu s cieľom nájsť hľadaný poklad. Akcie sa zúčastnili aj dvaja PSS z nášho ZSS. Pre PSS boli pripravené tri „zábavné stoly“ s tromi úlohami: hádzanie lôpt a kruhov, skladanie puzzlí a na treťom stole sa prostredníctvom zábavnej hry chytali rybičky. Na každom stole bola pre súťažiacich pripravená jedna indícia. Na základe získaných indícií bolo potrebné poskladať porekadlo. Naši PSS tak zložili známe „kto sa smeje naposledy, ten sa smeje najlepšie“. Na záver súťaže sa hľadal spomínaný poklad a súťažné družstvá získali za účasť pamätný list.