dssho@wircom.sk
038/ 53 18 128

Faktúry 2023

Faktúry prijaté – obdobie

Odkaz

Dátum zverejnenia

Faktúry za rok 2023/1 pdf 03.02.2023
Faktúry za rok 2023/2 pdf 01.03.2023
Faktúry za rok 2023/3 pdf 31.03.2023
Faktúry za rok 2023/4 pdf 28.04.2023
Faktúry za rok 2023/5 pdf 31.05.2023
Faktúry za rok 2023/6 pdf 30.06.2023
Faktúry za rok 2023/7 pdf 31.07.2023
Faktúry za rok 2023/8 pdf 31.08.2023
Faktúry za rok 2023/9 pdf 04.10.2023
Faktúry za rok 2023/10 pdf 31.10.2023
Faktúry za rok 2023/11 pdf 30.11.2023
Faktúry za rok 2023/12 pdf 02.01.2024