dssho@wircom.sk
038/ 53 18 128

Interné objednávky 2022

 

por.

čís.

Dodávateľ

Obnos dokladu v €

Dátum vystavenia

Dátum zverejnenia

Číslo zmluvy

Schválil

Text

pdf

1. TOP-TEXT, s.r.o. , Jacovce 188,88 17.01.2022 20.01.2022 16/2021 PhDr. Miriama Brachová, MBA OOPP pdf
2. Ille-Papier Servis SK, s.r.o., Skalica  334,80 24.01.2022 28.01.2022 2/2020 PhDr. Miriama Brachová, MBA Dávkovače vône  pdf

3.

KANCPAPIER, s.r.o. Topoľčany 186,37 25.01.2022 28.01.2022 22/2021 PhDr. Miriama Brachová, MBA Kancelárske potreby pdf
4. TORBIA, s.r.o., Trenčín 302,52 16.02.2022 18.02.2022 8/2021 PhDr. Miriama Brachová, MBA Čistiace prostriedky pdf
5. BETRIX, s.r.o., Dubnica nad Váhom  785,68 16.02.2022 18.02.2022 10/2021 PhDr. Miriama Brachová, MBA Ostatné čistiace prostriedky  pdf
6. TORBIA, s.r.o., Trenčín 167,74 16.02.2022 18.02.2022 9/2021 PhDr. Miriama Brachová, MBA Dezinfekčné prostriedky pdf
7. TORBIA, s.r.o., Trenčín 1 475,78 17.02.2022 18.02.2022 8/2021 PhDr. Miriama Brachová, MBA Čistiace prostriedky pdf
8. TORBIA, s.r.o., Trenčín 2 490,83 17.02.2022 18.02.2022 9/2021 PhDr. Miriama Brachová, MBA Dezinfekčné prostriedky pdf
9. UP Slovensko, s.r.o. Bratislava  819,10 17.02.2022 18.02.2022 8/2020 PhDr. Miriama Brachová, MBA Stravné lístky pdf
10. Ille-Papier Servis SK, s.r.o., Skalica  334,80 21.02.2022 23.02.2022 2/2020 PhDr. Miriama Brachová, MBA Dávkovače  vône  pdf
11. KANCPAPIER, s.r.o. Topoľčany 82,16 21.02.2022 23.02.2022 22/2021 PhDr. Miriama Brachová, MBA Kancelárske potreby pdf
12. Michal Comp,  Topoľčany 311,- 02.03.2022 02.03.2022 4/2021 PhDr. Miriama Brachová, MBA Tonery pdf
13. TOP-TEXT, s.r.o. , Jacovce 394,74 10.03.2022 18.03.2022 16/2021 PhDr. Miriama Brachová, MBA OOPP pdf
14. Ille-Papier Servis SK, s.r.o., Skalica  334,80 21.03.2022 21.03.2022 2/2020 PhDr. Miriama Brachová, MBA Dávkovače  vône  pdf
15. TOP-TEXT, s.r.o. , Jacovce 21,42 25.03.2022 25.03.2022 16/2021 PhDr. Miriama Brachová, MBA OOPP pdf
16. KANCPAPIER, s.r.o. Topoľčany 71,81 30.03.2022 30.03.2022 22/2021 PhDr. Miriama Brachová, MBA Kancelárske potreby pdf
17. Michal Comp,  Topoľčany 6,- 06.04.2022 06.04.2022 4/2021 PhDr. Miriama Brachová, MBA Tonery pdf
18. Ille-Papier Servis SK, s.r.o., Skalica  347,76 12.04.2022 12.04.2022 2/2020 PhDr. Miriama Brachová, MBA Dávkovače  vône  pdf
19. UP Slovensko, s.r.o. Bratislava  3 104,07 27.04.2022 27.04.2022 8/2020 PhDr. Miriama Brachová, MBA Stravné lístky pdf
20. KANCPAPIER, s.r.o. Topoľčany 68,34 27.04.2022 27.04.2022 22/2021 PhDr. Miriama Brachová, MBA Kancelárske potreby pdf
21. Ille-Papier Servis SK, s.r.o., Skalica  347,76 13.05.2022 13.05.2022 2/2020 PhDr. Miriama Brachová, MBA Dávkovače  vône  pdf
22. BETRIX, s.r.o., Dubnica nad Váhom  1 608,72 20.05.2022 20.05.2022 10/2021 PhDr. Miriama Brachová, MBA Ostatné čistiace prostriedky  pdf
23. AQUA CORE, s.r.o., Banská Bystrica 226,55 23.05.2022 23.05.2022 17/2020 PhDr. Miriama Brachová, MBA Pramenitá voda pdf
24. Michal Comp,  Topoľčany 484,50 26.05.2022 26.05.2022 4/2021 PhDr. Miriama Brachová, MBA Tonery pdf
25. Diversey Slovensko, s.r.o., Bratislava  10 828,42 30.05.2022 30.05.2022 11/2013 PhDr. Miriama Brachová, MBA Pracie prášky pdf
26. Diversey Slovensko, s.r.o., Bratislava  1 656,80  07.06.2022 07.06.2022 8/2020 PhDr. Miriama Brachová, MBA Stravné lístky pdf
27. Ille-Papier Servis SK, s.r.o., Skalica  347,76 13.06.2022 13.06.2022 2/2020 PhDr. Miriama Brachová, MBA Dávkovače  vône  pdf
28. Michal Comp,  Topoľčany 10,- 15.06.2022 15.06.2022 4/2021 PhDr. Miriama Brachová, MBA Tonery pdf
29. UP Slovensko, s.r.o. Bratislava  724,90 20.06.2022 20.06.2022 8/2020 PhDr. Miriama Brachová, MBA Stravné lístky pdf
30. KANCPAPIER, s.r.o. Topoľčany 242,20 30.06.2022 30.06.2022 19/2022 PhDr. Miriama Brachová, MBA Kancelárske potreby  pdf
31. KANCPAPIER, s.r.o. Topoľčany 1004,93 30.06.2022 30.06.2022 19/2022 PhDr. Miriama Brachová, MBA Kancelárske potreby  pdf
32. BETRIX, s.r.o., Dubnica nad Váhom  201,60 08.07.2022 08.07.2022 10/2021 PhDr. Miriama Brachová, MBA Ostatné čistiace prostriedky  pdf
33. Ille-Papier Servis SK, s.r.o., Skalica  347,76 11.07.2022 11.07.2022 2/2020 PhDr. Miriama Brachová, MBA Dávkovače  vône  pdf
34. UP Slovensko, s.r.o. Bratislava  899,01 11.07.2022 11.07.2022 8/2020 PhDr. Miriama Brachová, MBA Stravné lístky pdf
35. TOP-TEXT, s.r.o. , Jacovce 22,50 25.07.2022 25.07.2022 16/2021 PhDr. Miriama Brachová, MBA OOPP pdf
36. Michal Comp,  Topoľčany 457,- 25.07.2022 25.07.2022 4/2021 PhDr. Miriama Brachová, MBA Tonery pdf
37. Ille-Papier Servis SK, s.r.o., Skalica  347,76 05.08.2022 05.08.2022 2/2020 PhDr. Miriama Brachová, MBA Dávkovače  vône  pdf
38. TORBIA, s.r.o., Trenčín 71,98 08.08.2022 08.08.2022 8/2021 PhDr. Miriama Brachová, MBA Čistiace prostriedky pdf
39. UP Slovensko, s.r.o. Bratislava  1 956,35 15.08.2022 15.08.2022 8/2020 PhDr. Miriama Brachová, MBA Stravné lístky  pdf
40. Michal Comp,  Topoľčany 24,- 30.08.2022 30.08.2022 4/2021 PhDr. Miriama Brachová, MBA Tonery pdf
41. AQUA CORE, s.r.o., Banská Bystrica 135,04 31.08.2022 31.08.2022 17/2020 PhDr. Miriama Brachová, MBA Pramenitá voda pdf
42. Ille-Papier Servis SK, s.r.o., Skalica  347,76 05.09.2022 05.09.2022 2/2020 PhDr. Miriama Brachová, MBA Dávkovače  vône  pdf
43. TORBIA, s.r.o., Trenčín 99,74 07.09.2022 07.09.2022 8/2021 PhDr. Miriama Brachová, MBA Čistiace prostriedky pdf
44. TORBIA, s.r.o., Trenčín 725,64 07.09.2022 07.09.2022 7/2022 PhDr. Miriama Brachová, MBA Dezinfekčné prostriedky pdf
45.  TOP-TEXT, s.r.o. , Jacovce 109,45 19.09.2022 19.09.2022 27/2022 PhDr. Miriama Brachová, MBA OOPP pdf
46. KANCPAPIER, s.r.o. Topoľčany  107,56 26.09.2022 26.09.2022 19/2022 PdDr. Miriama Brachová, MBA Kancelárske potreby   pdf
47. Ille-Papier Servis SK, s.r.o., Skalica  347,76 03.10.2022 03.10.2022 2/2020 PdDr. Miriama Brachová, MBA Dávkovače vône  pdf
48. TORBIA, s.r.o., Trenčín 396,13 14.10.2022 14.10.2022 8/2021 PhDr. Miriama Brachová, MBA Čistiace prostriedky pdf
49. TORBIA, s.r.o., Trenčín 1 189,33 14.10.2022 14.10.2022 7/2022 PhDr. Miriama Brachová, MBA Dezinfekčné prostriedky pdf
50. BETRIX, s.r.o., Dubnica nad Váhom  151,80 26.10.2022 26.10.2022 10/2021 PhDr. Miriama Brachová, MBA Ostatné čistiace prostriedky  pdf
51. KANCPAPIER, s.r.o. Topoľčany  968,26 27.10.2022 27.10.2022 19/2022 PhDr. Miriama Brachová, MBA Kancelárske potreby   pdf
52. BETRIX, s.r.o., Dubnica nad Váhom  388,75 28.10.2022 28.10.2022 10/2021 PhDr. Miriama Brachová, MBA Ostatné čistiace prostriedky  pdf
53. MM-Studio, s.r.o., Topoľčany 543,- 31.10.2022 31.10.2022 29/2022 PhDr. Miriama Brachová, MBA Tonery pdf
54. Ille-Papier Servis SK, s.r.o., Skalica  347,76 31.10.2022 31.10.2022 2/2020 PhDr. Miriama Brachová, MBA Dávkovače vône  pdf
55. UP Slovensko, s.r.o. Bratislava  31,67 03.11.2022 03.11.2022 8/2020 PhDr. Miriama Brachová, MBA Stravné lístky  pdf
56. TOP-TEXT, s.r.o. , Jacovce 503,67 10.11.2022 10.11.2022 27/2022 PhDr. Miriama Brachová, MBA OOPP pdf
57. TOP-TEXT, s.r.o. , Jacovce 4 459,- 10.11.2022 10.11.2022 27/2022 PhDr. Miriama Brachová, MBA OOPP pdf
58. BETRIX, s.r.o., Dubnica nad Váhom  248,35 22.11.2022 22.11.2022 10/2021 PhDr. Miriama Brachová, MBA Ostatné čistiace prostriedky  pdf
59. TORBIA, s.r.o., Trenčín 867,92 22.11.2022 22.11.2022 8/2021 PhDr. Miriama Brachová, MBA Čistiace prostriedky pdf
60. TORBIA, s.r.o., Trenčín 2 592,53 22.11.2022 22.11.2022 7/2022 PhDr. Miriama Brachová, MBA Dezinfekčné prostriedky pdf
61. TOP-TEXT, s.r.o. , Jacovce 330,60 25.11.2022 25.11.2022 27/2022 PhDr. Miriama Brachová, MBA OOPP pdf
62. Ille-Papier Servis SK, s.r.o., Skalica  235,80 28.11.2022 28.11.2022 35/2022 PhDr. Miriama Brachová, MBA Dávkovače vône  pdf
63. AQUA CORE, s.r.o., Banská Bystrica 97,09 20.12.2022 20.12.2022 17/2020 PhDr. Miriama Brachová, MBA Pramenitá voda pdf
64.  KANCPAPIER, s.r.o. Topoľčany  1020,- 20.12.2022 20.12.2022 19/2022 PhDr. Miriama Brachová, MBA Kancelársky papier pdf
65.  KANCPAPIER, s.r.o. Topoľčany  171,89 21.12.2022 21.12.2022 19/2022 PhDr. Miriama Brachová, MBA Kancelárske potreby  pdf
66. TOP-TEXT, s.r.o. , Jacovce 64,62 22.12.2022 22.12.2022 27/2022 PhDr. Miriama Brachová, MBA OOPP pdf
67. Diversey Slovensko, s.r.o., Bratislava  7 525,13  22.12.2022 22.12.2022 11/2013 PhDr. Miriama Brachová, MBA Pracie prášky pdf
68. Ille-Papier Servis SK, s.r.o., Skalica  235,80 22.12.2022 22.12.2022 35/2022 PhDr. Miriama Brachová, MBA Dávkovače vône  pdf
69. BETRIX, s.r.o., Dubnica nad Váhom  680,84 22.12.2022 22.12.2022 10/2021 PhDr. Miriama Brachová, MBA Ostatné čistiace prostriedky  pdf
70.  TORBIA, s.r.o., Trenčín 5 911,21  22.12.2022 22.12.2022 7/2022 PhDr. Miriama Brachová, MBA Dezinfekčné prostriedky  pdf
71.  TORBIA, s.r.o., Trenčín 1 970,02  22.12.2022 22.12.2022 8/2021 PhDr. Miriama Brachová, MBA Dezinfekčné prostriedky  pdf