dssho@wircom.sk
038/ 53 18 128

Zmluvy 2014

P.č.Číslo zmluvyPredmet zmluvyDátum zmluvyNáhľad zmluvy
1.1/2014Čistiace a dezinfekčné prostriedky17.3.2014

pdf

2.2/2014Plnené bagety a obložené chlebíčky17.3.2014

pdf

33/2014Mlieko a mliečne výrobky3.4.2014

pdf

44/2014Potraviny17.6.2014

pdf

55/2014Mäso a mäsové výrobky16.6.2014

pdf

66/2014Elektrická pec - trojrúra14.10.2014

pdf

77/2014Chlieb a pekárenské výrobky28.10.2014

pdf

88/2014Čalúnenie bezpodnetovej miestnosti8.12.2014

pdf

99/2014Dodatok k zmluve BOZPO Agency30.12.2014

pdf

1010/2014Pracovno zdravotná služba30.12.2014

pdf