dssho@wircom.sk
038/ 53 18 128

Kolektívne zmluvy

Kolektívne zmluvy

Kolektívna zmluva rok 2015

Kolektívna zmluva rok 2016

Kolektívna zmluva rok 2017

Kolektívna zmluva rok 2018

Kolektívna zmluva rok 2019

Kolektívna zmluva rok 2020 ,

doplnok KZ,

Kolektívna zmluva rok 2021

doplnok KZ,